Mengenai Saya

Foto saya
Hello !! My name is Hana Rosnawati. You can call me by Hana or Hanoy. I study at UNAS PASIM Bandung, Indonesia. You can contact me at hny.h4na@gmail.com . Thanks !

Kamis, 08 Desember 2016

Ultah HB

cuang tatarucingan yeuh nya, mun aya nu bisa ngajawab bener, tiasa ngaemam kurupuk ieu,,


Abek, “Xvan, ari ban mobil aya sabaraha hiji?”
Axvan, “Nya opat atuh.”
Abek, “Heueuh. Mun mobil keur mundur, ban mana nu teu muter?”
Axvan, “Nya kabéh gé muter atuh.”
Abek, “Aya nu teu muter Tra.”
Axvan, “Ban naon?”
Abek, “Ban sérep.”
Iim Hilman, Jl. Otista, Gg. Mawar No. 905, Subang (Mangle No. 900).


Hana, “Xvan, naon sababna jelema mun digeroan sok ngalieuk?”
Axvan, “Da bogaeun beuheung atuh, Tang.”
Hana, “Salah ah.”
Axvan, “Ku naon atuh?”
Hana, “Sabab jelema mah teu maké … kaca spion.”
Dede Moh. Djamal, SMPN Rancaekek Kls 3 A, Jln. Raya Rancaekek, Bandung (Mangle No. 899).


Nah ieu mah khusus kanggo starcrew nya..
Abek, “Boga duit sarébu kacokot lima sén, naon basa Cinana?”
SC, “Kacocéng.”
Hilman Kawinata, Siswa SGON, Kuningan. (Mangle No. 792).


Axvan, “Coba teguh Bek. Hulu Hawuan, Buntut Huntuan?”
Abek, “Ah teu asup akal tarucing téh. Taluk ah.”
Axvan, “Huh dasar otak udang. Nu udud padudan.”
Mamat A.S., Kam. Binawarga RT 08/II, Kalijati Timur, Subang. (Mangle No. 910).


Axvan, “Na, ditoél ku curuk ngadelewo, ditakol ku palu beusi ngabelentrang, naon cing?”
Hana (ngahuleng), “…teuing, ah.”
Axvan, “Tikotok dina tihang listrik…”
Usep Sudjati, Jln. Dr. Muwardi No. 155, Cianjur. (Mangle No. 891, 26 Mei- 1 Juni 1983).
 tah n ieu jawab cing
1. Maké baju bodas lain dokter, make topi héjo lain tentara. Naon?
2. Hayam naon anu sukuna sarébu?
3. Diubek ditéangan, geus kapanggih dipiceun. Naon?
4. Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan?
5. Sato naon anu teu bisaeun mundur?
6. Bangku naon anu bisa didahar?
7. Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar, sakali nyebut!
8. Batu naon anu teu aya di cai?
9. Oray naon anu teu bisaeun ngaléor?
10. Jalma naon nu sukuna tilu panonna opat?
11. Di luar konéng, di jero bodas, nu apaleun monyét.
12. Hayam naon anu sukuna hiji?
13. Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik.
14. Gajah tumpak béca, gedé naonna?
15. Baso dibalikkeun jadi naon?
16. Awakna leutik pisan, sirahna gedé pisan.
17. Nini-nini bongkok kumaha saréna?
18. Piring naon anu bisa dipaké nempo bulan?
19. Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku?
20. Naon sababna ban mobil tina karét?

Sabtu, 01 Oktober 2016

ini ceritaku

walaupun aku merasa sakit hati, tapi itu semua dari Alloh semata. Ikhlas dan sabar menjalaninya..

Kamis, 30 Juni 2016

Tugas II - Auditing II - HanaTUGAS II- 26 Juni 2016Mata Kuliah: AUDITING II
Dosen  : Drs. Maftukhin, SE, M.Si.

Disusun Oleh:
      HANA ROSNAWATI   0102131011
dikarenakan pengiriman via email pada senin,27juni gagal melalui maftukhin.barp@yahoo.com, sehingga via blog.. diharapkan dapat diproses nilai saya untuk mata kuliah auditing semester 8. terima kasih banyak, pak..


UNIVERSITAS NASIONAL PASIM BANDUNG
Jalan Dakota No. 8a Bandung


Kasus 14-33
1.       a.            Pelanggan                           Dept. Pemesanan

 


b. Pengendalian internal:   1. Menerima pesanan pembelian dari pelanggan
                                                      2. Departemen Pemesanan mencatat pesanan penjualan
                                                      3. Memparanomori pesanan pelanggan secara tepat
                                                      4. Mencetak formulir pemesanan pelanggan untuk menunjukkan persetujuan kredit dan otorisasi pengiriman.

c. Pengujian Pengendalian:         Memeriksa pesanan pelanggan menyangkut bukti pesanan pembelian.
d. Pengujian substantif:        Memeriksa dokumen pesanan pembelian.
                                                        Menelusuri formulir pemesanan pelanggan.
e. Verifikasi internal atas kemungkinan pencatatan lebih dari satu kali.


2.    a.            Dept. Pemesanan                            Dept. Kredit
       
        b. Pengendalian internal:   Departemen Kredit menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit.
        c. Pengujian pengendalian:   Memeriksa pesanan pelanggan menyangkut bukti persetujuan kredit.
        d. Pengujian substantif:          Memeriksa urutan faktur penjualan
                                                                  Mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa.
        e. Penjualan yang dicatat di faktur penjualan dicatat satu kali.
             Kredit disetujui secara otomatis oleh computer setelah dibandingkan dengan batas kredit yang diotorisasi.

3.            a.            Dept. Kredit                       Dept. Penagihan


 

        b. Pengendalian internal:       Penjualan didukung oleh dokumen pengiriman yang diotorisasi dan pesanan pelanggan yang disetujui.
        c. Pengujian pengendalian:   Memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan.
        d. Pengujian subtantif:            Menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan.
        e. Faktur penjualan erupakan metode untuk menunjukan kepada pelanggan umlah penjualan dan tanggal jatuh tepi\\mpo pembayaran.

4.    a.            Dept.Penagihan                               Dept. Pengiriman                 b. Pengendalian internal:   Total batch kuantitas yang dikirim dibandingkan dengan kuantitas yang ditagih
                                                                      Laporan dikiriman kepada pelanggan setiap bulan
                                                                      Dokumen pengiriman di paranomori dan diperhitungkan setiap minggu.
                c. Pengujian pengendalian:         Memeriksa total batch untuk melihat tandatangan klerk pengendalian data.
                                                                      Mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim
                                                                      Memeriksa urutan dokumen pengiriman
                d. Pengujian substantif:      menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen bill of lading ,pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan.5. a.        Dept. Penagihan                              Pelanggan


 


b. Pengendalian internal:         Penjualan didukung oleh dokumen pengiriman yang diotorisasi dan pesanan pelanggan yang disetujui.
                                                            Harga jual per unit diperoleh dari file induk daftar harga yang disetujui
                                                            Laporan dikirimkan kepasa pelanggan setiap bulan.
c. Pengujian pengendalian:     Memeriksa dokumen pendukung dari faktur penjualan
                                                            memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat
                                                            mengamati apakah laporan bbuulanan telah dikirim.
d. Pengujian substantive:         Menelusuri ayat jurnal penjualan ke faktur penjualan.
Menelusuri rincian pada faktur penjualan ke:
-       dokumen pengiriman
-       pesanan penjualan
-       pesanan pelanggan
e. Penjualan yang dicatat harus sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditagih serta dicatat dengan benar dan akurat.6. a.
b. Pengendalian internal:         Komputer secara otomatis akan memposting ransaksi ke file induk piutang usaha dan buku besar.
                                                            File induk piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar umum atas dasar bulanan.
c. Pengujian pengendalian:     Memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi degan buku besar umum.
                                                            Memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar
d. Pengujian substantif:            Menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah tanggal , serta nomor faktur.
e. Transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha dan diikhtisarkan dengan benar (posting&ikhtisar)

 

7. Auditor internal > sampel semua pesanan penjualan > system > jurlan dan buku besar > uji prosedur dan jumlah dollar.
Total pengendalian dan output > menghitung kembali faktur dan footing ulang jurnal > total file induk dan buku besar umum
-    mengeliminasi prosedur duplikat
-    memastikan bahwa ketika dokumen tertentu diperiksa, semua prosedur yang akan dilakukan terhadap dokumen tersebut telah dilakukan pada saat itu.
-    Memungkinkan auditor untuk melakukan prosedur dengan cara yang paling efektif, dengan memfooting jurnal dan mereview jurnal untuk pos-pos tidak biasa terlebih dahulu, auditor akan memperoleh perspekif yang lebih baik dalam melakukan pengujian yang terinci.